Meldjeaan secundair onderwijs inschrijving

 

Ik hoor al jaren de frustrerende verhalen over de inschrijvingsprocedure in het secundair en lager onderwijs van de stad Antwerpen. Dit jaar heb ik de frustraties ook kunnen ervaren. Volgende feiten vond ik frustrerend zelf en ik hoor erover ook in mijn omgeving. Als je mee eens bent en andere problemen gevonden schrijf uw mening in commentaar.

Eerste en vooral: waarom moeten we steeds herinschrijven? De kinderen zitten in hetzelfde gebouw en volgens mij een school 1 gebouw en alleen juridische verdelingen zoals “kleuter”, “lager” en “secundair” mogen ons als klanten niet raken. Het onderwijs mag het intern verdelen zoals zij willen, maar wij als klanten van het onderwijs mogen geen informatie hebben over de interne verdelingen en de mechanismen. Ouders hebben al problemen genoeg, en dan zouden ze ook nog eens moeten nadenken over hoe zij moeten inschrijven, herinschrijven ezv.. Dit terwijl er fysiek niets voor de kinderen verandert, zij blijven op dezelfde school. Enkel de interne benamingen en afdelingen veranderen. Dit zou toch vlotter kunnen verlopen?

Ten tweede vind ik het raar dat alleen een jongere broer of zus voorrang heeft bij de inschrijving. Terwijl zij al zes jaar in hetzelfde gebouw les hebben, moeten ze plots naar verschillende adressen gaan? Dat is totaal onduidelijk. De jongere broer of zus zit in hetzelfde gebouw, en het andere kind krijgt daardoor geen voorrang bij de beslissing. Alleen als het oudere kind al op het secundair onderwijs zit, krijgt het tweede kind voorrang bij de inschrijving. Op adres is toch het beste verdeling?

Ten derde, als men iets niet juist heeft ingevuld op inschrijvingsformulier, dan wordt hij ook automatisch van de lijst verwijderd en op de wachtlijst gezet. Maar sommige ouders hebben geen idee over hoe de interne verdeling en het voorrang systeem werken. De doelstelling van het onderwijs is kinderen leren hoe ze iets goed en snel kunnen leren, waar hun interesses liggen en hoe zij een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de maatschappij. Hoe helpt deze procedure bij het behalen van de doelstellingen? Bij welke visie of missie sluit deze procedure aan? Hoe kunnen we deze herinschrijving voorkomen? Is het overal in België zo geregeld met zoveel problemen? Of iemand heeft het al opgelost?

Bovendien is het raar dat bij “Meldjeaan”, een secundair aanmeldingssysteem, een toevallig systeem van keuzes wordt toegepast.

In de wetgeving staat dat “het principe van toevalligheid” moet worden toegepast. Dit principe geldt binnen een school, of juist alle scholen, en dan is het goed voor jou? Werkt deze systeem van toekenning van een plaats correct of zit daar een softwarefout? “Meldjeaan” secundair aanmeldingssysteem lijkt heel toevallige mengsels te maken van inschrijvingslijsten, zonder rekening te houden met locatie en voorkeuren van de kinderen.

Ik hoor klachten, niet alleen van de ouders, maar ook van het onderwijspersoneel die op deze manier moeten de inschrijvingen en de wachtlijsten moeten verwerken. Het onderwijspersoneel klaagt over enorme inspanningen om dit mengsel in orde brengen, achteraf handmatig via wachtlijsten.

Een praktijkvoorbeeld over hoe dit systeem nu ongeveer werkt

Ongeveer 25 kinderen zijn ingeschreven voor school X, waar ze nu negen jaar gestudeerd hebben. Waar ze vrienden hebben kunnen maken en waar juiste niveau van onderwijs geboden is, ze hebben toch al negen jaar gestudeerd en het programma goed kunnen volgen. Na zo’n lange tijd voelen zij zich hier thuis, en zij hebben hier misschien hun eerste liefde ontmoet.

Maar dan, alleen aan 2 van 25 zijn er daadwerkelijk plaatsen toegekend via “Meldjeaan”, de anderen zijn terechtgekomen op de school van hun tweede (noemen we even “school Y”) of derde keuze. Zij staan nu op de wachtlijst van de school van hun eerste keuze (noemen we even “school X”). Bij kinderen die niet naar school X wilden, maar naar school Y, werden zij juist geplaatst bij school X. Het systeem maar toevallige keuzes, en let dus niet op de voorkeur van de kinderen.In de loop van de inschrijvingsprocedure komen sommige leerlingen, via de wachtlijst, uiteindelijk wel terecht op de school van hun eerste keuze. De vraag is, waar was al deze moeite en communicatie en toevallige sortering voor nodig, als kinderen toch uiteindelijk op de plek terechtkomen waar zij het liefst zijn, maar dan met veel meer moeite? Dat is maar goed ook, want stel je voor dat zij daar uiteindelijk niet meer terechtkomen! Iedereen moet dan op de verkeerde school gaan studeren, soms vijf of misschien zelfs wel tien kilometer van huis? Dus in dit systeem zit volgens mij een logische fout of softwarematige fout. Toevallige keuzes mogen niet standaard tweede of derde keuzes zijn. Alles hoort volgens doorstroming te zijn, en doorstromers krijgen voorrang. Zij zitten al jaren op deze school en voor hen verandert alleen secundair onderwijs, zoals dat met kleuteronderwijs vroeger gebeurde. Mensen die klaar zijn met school en waar geen secundair onderwijs is of waar te weinig plaats voor secundair onderwijs is, mogen dan verdeeld worden over andere scholen waar beschikbare plekken zijn. Voor deze mensen is het dan toch minder belangrijk, want ze mogen dan uiteindelijk toch niet blijven. Er is immers geen secundair onderwijs op hun school, of het is er wel maar er zijn te weinig beschikbare plaatsen. Daar mogen wel toevallige keuzes gemaakt worden over wie gaat vertrekken en wie geen doorstroming krijgt. Maar op dit moment lijkt het erop alsof iedereen krijgt wat hij/zij niet wil. Er wordt geen rekening gehouden met de mensen achter de aanvragen. Het lijkt alsof we worden gepest door de technologie en de applicatie beslist zonder te kijken naar persoonlijke voorkeuren.

Dat is natuurlijk niet mijn zaak en ik kan een belangrijk detail missen die mijn mening en onderbouwing voor mijn mening zou kunnen veranderen. Maar op dit moment zie ik toch dat dit systeem “meldjeaan” een werkpunt is, veel mensen zijn hier echt niet tevreden mee. Deel dit bericht met jouw vrienden of laat een comment achter zodat anderen ook hun mening over deze problemen kunnen achterlaten. Hoe meer ideeën en meningen, hoe sneller een oplossing kan worden bedacht voor deze problemen.

Als je een idee hebt en mening over deze problemen wilt uiten, doe het nu hier op Facebook, want onze mening telt! Misschien kunnen we dergelijke frustrerende inschrijvingen en herinschrijvingen voorkomen, zelf meer tevreden worden gesteld in de toekomst van het onderwijs en zo veel uren werk sparen voor het onderwijspersoneel.

Ik zie heel veel frustratie rondom dit onderwerp en zelfs met scheldwoorden wordt een negatieve mening geuit. Ik zou jullie vragen om hier in de comments uw mening op een fatsoenlijke manier achter te laten, anders ben ik genoodzaakt om comments te verwijderen. Dat zou jammer zijn, aangezien zij inhoudelijk misschien erg waardevol zijn. Dus op intelligente en vriendelijke manier a.u.b. Het mag dialect zijn met grammaticale en spellingsfouten, zolang het maar op een vriendelijke manier geschreven is. Ik ken geen andere verantwoordelijke persoon die deze problemen zou kunnen oplossen, dus tag ik de hoogste persoon die misschien met zijn aandacht deze problemen zou kunnen oplossen. Ben Weyts 

 


 

Reacties