Onbelast bijverdienen

Jaarlijks mogen we 6.000 euro onbelast bijverdienen en meer dan 15.000 Belgen doen dat. Vooral bijverdienen pensioen en zelfstandigen maken er gebruik van. In een jaar tijd is er 30,5 miljoen euro bijverdiend. Dit waren zo’n 15.000 Belgen met ongeveer 27.500 activiteiten via een verenigingswerk. Het meest populaire sector is de sportsector. De minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, heeft dit beweerd. Ze zei dat de sportsector al jaren op zoek was naar een vergoedingssysteem. Daarom heeft het succes bij de sportclubs. De sportsector is zo’n 58 procent van alle activiteiten. Sportinitiatie (10,6%) en administratief hulp bij beheer en organisatie (8,5%) zijn na de sportsector het populairst.Nieuwe statuut


Vooral gepensioneerden, zelfstandigen en werknemers die 4 tot 5 dagen per week werken komen in aanmerking. Ze doen meestal simpele klussen en willen daar een kleine vergoeding voor krijgen of betalen. Maggie De Block vindt dat wie voldoende bijgedragen heeft aan de sociale zekerheid, hoeft geen belasting meer te betalen voor deze activiteiten. Onder de activiteiten tussen burgers is sport weer het populairst. Zo’n 23,7 procent zijn sportlessen, hulp voor zorgbehoevende patiënten is 19,3 procent en kleine onderhoudswerkzaamheden volgt met 15,5 procent.


Maatschappelijk belang


Maggie De Block is ervan overtuigd dat kleine klusjes voor een verenging of de buren een groot effect heeft op het maatschappelijk belang. Het brengt mensen in contact en versterkt het sociale weefsel. In het verleden werden extra inkomsten te zwaar belast en daar kwam heel wat administratie bij kijken. Nu hoeft dat allemaal niet meer en kan 
het veel simpeler.


Verenigingswerk


Ondanks dat er geen belastingen of sociale bijdragen bij komt kijken, is er wel administratie nodig. Voor werk zonder winstoogmerk, diensten voor sociale verenigingen of andere openbare besturen is het doen van een administratie eenvoudig en snel via een online toepassing. Dat is mogelijk via bijverdienen.

Burgers onder elkaar


Dit geldt ook voor burgers onder elkaar. Simpele activiteiten tussen burgers met een betaling. Hier is ook een administratie bij nodig en deze zijn zeker onbelast. Deze registratie kan ook snel en simpel via geld bijverdienen


Reacties