Wat moet er in allemaal in een cv staan? ( Vindazo tips)


Een Curriculum Vitae is het document dat jouw positie bepaalt op de arbeidsmarkt. Het schetst een beeld van jezelf voor je toekomstige werkgever. Een krachtig cv dat eruit springt zal werkgevers meer aanspreken en ervoor zorgen dat je opvalt bij recruiters. Je moet echter wel opletten dat je je beperkt tot die zaken die relevant zijn voor de job waarvoor je solliciteert. Een langdradig cv met veel nutteloze informatie zal door recruiters sneller aan de kant worden gelegd. Maar wat staat er nu allemaal zeker in een Curriculum Vitae?


Ten eerste moet je al je persoonlijke gegevens duidelijk vermelden. Deze gegevens zijn vooral:
-    Naam
-    Voornaam
-    Woonplaats
-    GSM nummer
-    E-mailadres
-    Geboorteplaats en -datum
-    Burgerlijke staat
-    Nationaliteit
Met deze gegevens krijgt de recruiter al een inzicht in de persoon die jij bent. Zorg ervoor dat deze gegevens ook gemakkelijk terug te vinden zijn op je cv. Het is heel vervelend wanneer een recruiter goed moet zoeken om bijvoorbeeld je gsm-nummer of e-mailadres te vinden.

Ten tweede moet je ook je studies duidelijk vermelden op je cv. Hiervoor moet je echter niet teruggaan naar datgene wat je hebt gedaan in de lagere school of eerste graad middelbaar onderwijs. Ook stages, getuigschriften, certificaten en attesten mag je hier zeker vermelden. Bij je studies vermeld je ook het instituut waarbij je deze opleiding hebt behaald en de periode waarin je het diploma hebt verkregen.

Daarnaast is het ook belangrijk om je ervaringen te vernoemen op je cv. Geef, indien het relevant is voor de job waarvoor je solliciteert, een korte beschrijving van wat de functie inhield, welke taken je deed en waarvoor je verantwoordelijk was. Vermeld hier ook zeker eventuele stages die je gedurende je stage hebt gedaan.

Tot slot mag je ook je hobby’s zeker vermelden op je cv, want deze vertellen iets meer over je persoonlijkheid. Wanneer je bijvoorbeeld leiding bent in een jeugdbeweging, moet je dit zeker ook vermelden. Dit is iets wat vaak in het oog springt van recruiters en bewijst dat je beschikt over verantwoordelijkheid. Ook mag je een korte persoonlijke doelstelling vermelden op je cv dat gaat over datgene wat je verwacht van de job en hoe jij die functie wilt invullen.

Reacties