Verdien jij net zoveel als je collega? ( Vindazo tips )

Verdien jij net zoveel als je collega die hetzelfde werkt doet? Het gevoel van een eerlijk salaris
berust op redelijkheid en competitiviteit. Als het verschil in salaris tussen jou en je collega's groot is, geeft dit een gevoel van onrechtvaardigheid. Geslotenheid over het salaris vergroot dit gevoel alleen maar.

Maar liefst 38 procent van de ondervraagden vindt hun salaris te laag in vergelijking met die van hun collega's met eenzelfde soort functie binnen hetzelfde bedrijf. In vergelijking met collega's buiten het bedrijf, is de ontevredenheid groter: maar liefst 49 procent.

Scheve gezichten

Vindazo meent dat perceptie er veel mee te maken heeft. Zeker omdat volgens Vindazo in de Vlaamse cultuur het moeilijk is om over salaris te praten. Volgens hem vindt 6 op de 10 dat er discreet met salarisinformatie om moet worden gegaan. Alleen ontstaat door deze geslotenheid een verhoogde kans op ontevredenheid. Zelfs kleine salarisverschillen kunnen tot scheve gezichten leiden.

Helpt openheid een gevoel van vertrouwen te geven over het loonbeleid?
Brouwers denkt dat te veel openheid over salaris juist averechts kan werken. Een bedrijf dat te open communiceert over de salarissen van al je collega's en de verschillen daar tussen, kan juist het gevoel van onrechtvaardigheid bij jou versterken. Grote onverklaarbare verschillen schept dan extra wantrouwen.

Maar wanneer een werknemer het idee heeft minder te verdienen dan zijn collega's, kan openheid dit beeld bijstellen. Dan pakt communicatie over loonbeleid juist positief uit. Het beste is als werkgever om in te spelen op de informatiebehoefte en verwachtingen binnen je organisatie. Leg duidelijk uit hoe het beloningssysteem binnen de organisatie werkt. Dit kan juist een werknemer motiveren om beter te presteren. Houd de informatie concreet en face to face, maar niet te gedetailleerd door het verschil in procenten of getallen uit te drukken.

Is loonpolitiek eerlijk?

In de arbeidsmarkt wordt volop onderhandeld over salaris. Brouwers zegt daarin niet naïef te zijn. Toch kan loonbeleid handvatten bieden. Daar mag van afgeweken worden, maar doe dat niet teveel. Het gevaar dat daarbij ontstaat is het weer toenemen van het wantrouwen wat je net wilde voorkomen.

Reacties